International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 3 Page(s): 145-148
İLK DOZ ALL-TRANS RETİNOİK ASİT SONRASI GELİŞEN RETİNOİK ASİT SENDROMU BİR OLGU SUNUMU

Abdullah ALTINTAŞ1, Semir PAŞA1, Cüneyt AĞGİL1, Belma TURAL1, Orhan AYYILDIZ1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Retinoik asit sendromu, Akut promyelositik lösemi, All-trans retinoik asit
Diferansiye edici bir ajan olan all-trans retinoic acid (ATRA) ilk olarak 1987 yılında Shanghai’de APL tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. ATRA’nın kullanıma girmesi ile Retinoik Asit Sendromu (RAS) tedavi ile ilişkili önemli bir komplikasyon haline gelmiştir. Sendrom; tedavi esnasında %27 gibi azımsanmayacak bir oranda görülmektedir. Kesin nedeni bilinmemektedir. Tüm tedavi edilen APL hastalarının %1’inde mortalite nedenidir. Lösemik hastalarda sıklıkla karşılaştığımız sepsis, pnömoni, iyatrojenik sıvı yüklenmesi, kan transfüzyonu reaksiyonları RAS benzeri bulgulara neden olabildiğinden, bazen ayırıcı tanıda güçlüklere neden olmaktadır. Fatal progresyon gösterdiğinden kesin tanı kriterleri olmayan bu sendromdan şüphelenildiğinde, sözü edilen klinik antiteler dikkate alınarak deksametazon acilen başlanmalıdır. Bu olguda ilk başvuru anında beyaz küre sayısı binin altında olan , enfeksiyon tespit etmediğimiz hastamızda ilk doz all-trans retinoik asit uygulamasını takiben ortaya çıkan retinoik asit sendromu tartışılacaktır.