International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 1 Page(s): 020-024
SİSPLATİNİN BÖBREK METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ: GİNGKO BİLOBA EKSTRAKTININ KORUYUCULUĞU

H. RAMAZAN YILMAZ1, BÜNYAMİN IŞIK1, MUKADDES GÜLEÇ1, SADIK SÖĞÜT1, ÖMER AKYOL1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, ISPARTA

Keywords: sisplatin, böbrek, hekzokinaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, laktat dehidrogenaz, malat dehidrogenaz, gbe
Bu çalışmada, etkili bir antitümör ajan olan sisplatinin sıçanlarda böbrek metabolizmasının bozulmasına neden olup olmadığı ve Ginkgo biloba ekstraktı (GBE) ile bu bozukluğun önlenip önlenemeyeceğinin araştırılması amaçlandı. Deney grupları; kontrol grubu, Sisplatin grubu ve Sisplatin+Ginkgo biloba ekstraktı (Sisplatin+GBE) grubu şeklinde düzenlendi. Sisplatin ve Sisplatin+GBE grubundaki sıçanlara çalışmanın 4. gününde bir defa 7 mg/kg sisplatin intraperitoneal (i.p.) olarak verildi. Sisplatin+GBE grubunda, sisplatin verilmeden üç gün önce ve 7 gün sonra, GBE 100 mg/kg dozunda disposibl enjektör ucuna takılan kanül yardımıyla doğrudan mideye verildi. Kontrol grubundaki sıçanlara salin solusyonu verildi. Sisplatin uygulamasından 7 gün sonra böbrek dokuları alınarak supernatanda hekzokinaz (HK), glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), laktat dehidrogenaz (LDH) ve malat dehidrogenaz (MDH) enzim aktiviteleri ölçüldü. Kontrol grubu ile sisplatin grubu karşılaştırıldığında HK, G6PD, LDH ve MDH aktivitelerinde anlamlı bir artma gözlendi. Sisplatin+GBE grubunda kontrol ve sisplatin gruplarına göre G6PD aktivitelerinde anlamlı bir artma gözlendi. Sisplatin+GBE grubunda sisplatin grubuna göre LDH aktivitesinde anlamlı bir azalma gözlendi. Kontrol grubu ile Sisplatin+GBE grubu karşılaştırıldığında HK aktivitesinde anlamlı bir artma bulundu. Sisplatinin böbrek hücrelerinin metabolizmasını değiştirerek hasarı hızlandırabileceği, GBE'nın ise bu hasara karşı koruyucu etki gösterebileceği sonucuna varıldı.