International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 102-107
EŞ ZAMANLI MİDE VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU

Güzin GÖNÜLLÜ1, Filiz KARAGÖZ2, Murat DANACI3, Burcu ÇAKAR4, İdris YÜCEL1

1Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
4Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Keywords: Midekanseri, Renal hücreli kanser, Eş zamanlı
Altmış beş yaşında erkek hasta, yemekle ilişkisiz epigastrik ağrı ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Üst gastrointestinal endoskopisinde mide fundusundan antruma uzanan ülserovejetan kitle, bilgisayarlı tomografide mide lümeninde polipoid solid ve sağ böbrekte heterojen kitle görüntülendi. Endoskopik biyopsi sonucu mide adenokarsinom saptanan hastanın ameliyatda mide korpus antrumunu tama yakın dolduran serozaya uzanan kitle, sağ böbrek alt polde kitlesel lezyon, perigastrik lenf nodları saptandı. Mide çevresindeki doku örneklerinde yumuşak doku ve lenf nodlarında tümöre rastlanmadı. Böbrekteki kitlenin değerlendirmesinde primer böbrek kaynaklı karsinom olduğu, tümör hücrelerinin sitokeratin ve vimentin ile pozitif boyandığı saptandı. Genel durumu bozuk olan hasta destek tedavisi sırasında 7. ayda kaybedildi.