International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 3
7 record(s) found.
 • Yüksek Doz Kemoterapi ve Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Çocuklarda Hemorajik Sistit
       Dilek GÜNEŞ1, Kamer M. UYSAL1
 • Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Yaygın Alveoler Hemoraji: Olgu Sunumu
       Tülin AKAGÜN1, Erdal GÜNGÖR1, Elif AKDOĞAN2, Yılmaz BÜLBÜL3, Mehmet SÖNMEZ2
 • Hipofiz Adenomlarında Stereotaktik Radyocerrahi: Tek Merkez Deneyimi
       Serdar SURENKOK1, Omer SAGER1, Ferrat DINCOGLAN1, Hakan GAMSIZ1, Selcuk DEMIRAL1, Bora UYSAL1, Sait SIRIN2, Kaan OYSUL1, Murat BEYZADEOGLU1
 • Topikal Ankaferd Hemostat’ın Güvenilirliğini Yansıtan Sağlıklı Gönüllülerde Yapılmış Plasebo Kontrollü, Randomize, Çift Kör, Çapraz Geçişli Faz-I Klinik Çalışma
       Ozlem S. BALCIK1, Mustafa KOROGLU1, Handan CIPIL1, Osman KAFTAN1, Senem MARAL1, Ayse GUREL1, Hakan GOKER2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Ali KOSAR1
 • Rekürren Jinekolojik Kanser Tedavisinde Kurtarma Amaçlı Stereotaktik Vücut Radyocerrahisi
       Gozde YAZICI1, Mustafa CENGIZ1, Gokhan OZYIGIT1, Guler YAVAS2, Ali AYHAN3, Murat GURKAYNAK1, Ferah YILDIZ1
 • Hemorajik Diyatezli Olgularda Dental Cerrahi Sırasında Ankaferd Blood Stopper’in Etkinliği
       Alper AKTAS1, Nuray ER1, Serkan KIRIS1, Osman T. KOSEOGLU1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2
 • Kraniofarinjiyom Tedavisinde Lineer Akseleratör Tabanlı Stereotaktik Radyocerrahinin Değerlendirilmesi
       Selcuk DEMIRAL1, Murat BEYZADEOGLU1, Omer SAGER1, Ferrat DINCOGLAN1, Hakan GAMSIZ1, Bora UYSAL1, Kaan OYSUL1, Esin GUNDEM1, Bahar DIRICAN1, Sait SIRIN2
 •