International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 255-260
Hipofiz Adenomlarında Stereotaktik Radyocerrahi: Tek Merkez Deneyimi

Serdar SURENKOK1, Omer SAGER1, Ferrat DINCOGLAN1, Hakan GAMSIZ1, Selcuk DEMIRAL1, Bora UYSAL1, Sait SIRIN2, Kaan OYSUL1, Murat BEYZADEOGLU1

1Gulhane Military Medical Academy, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Gulhane Military Medical Academy, Department of Neurosurgery Ankara, TURKEY

Keywords: Hipofiz adenomu, Stereotaktik radyocerrahi, Büyüme hormonu
Bu çalışmanın amacı stereotaktik radyocerrahi’nin hipofiz adenomu manajmanındaki etkinliğinin değerlendirilmesidir. Kliniğimizde Haziran 1998 ile Temmuz 2011 tarihleri arasında hipofiz adenomlu 57 hasta stereotaktik radyocerrahi ile tedavi edilmiştir. Tüm hastalara lineer akseleratörde 6 MV fotonlarla tek dozda yüksek hassasiyetli stereotaktik radyocerrahi uygulanmıştır. Medyan takip süresi 31.5 ay (sınırlar: 3-92 ay) idi. Radyolojik tümör büyüme kontrolü 48 hastada (84.2%) sağlanmıştır (25 hastada tümör boyutunda küçülme, 23 hastada tümör boyutunda değişiklik yok). Biyokimyasal takibi mevcut olan fonksiyone adenomlu 13 hastadan 8’inde (%61.5) biyokimyasal tam cevap elde edilmiştir. Linak tabanlı tek doz stereotaktik radyocerrahi ile hipofiz adenomlarının tedavisi lokal tümör kontrolü ve biyokimyasal kontrolün iyileştirmesinde güvenli ve etkindir.