International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 3 Page(s): 170-174
Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Yaygın Alveoler Hemoraji: Olgu Sunumu

Tülin AKAGÜN1, Erdal GÜNGÖR1, Elif AKDOĞAN2, Yılmaz BÜLBÜL3, Mehmet SÖNMEZ2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, TRABZON
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON

Keywords: Diffüz alveoler hemoraji, Warfarin
Oral antikoagülan bir ilaç olan warfarin tromboembolik olaylarda tedavi amacıyla yaygın olarak kullanılırken, aynı zamanda atriyal fibrilasyon ve diğer kardiyovasküler hastalıklarda tromboemboliyi önlemek için de kullanılmaktadır. Warfarin tedavisinin en önemli yan etkisi kanamadır. Diffüz alveoler hemoraji (DAH), warfarin kullanımına bağlı kanamalar arasında nadir görülen bir komplikasyondur. Bununla beraber erken tanı konulup tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden bir durumdur. Bu olgu sunumunda kontrolsüz warfarin kullanımının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan DAH ve DAH’nin tanı ve tedavisi ile ilgili literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.