International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 118-128
Yüksek Doz Kemoterapi ve Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Çocuklarda Hemorajik Sistit

Dilek GÜNEŞ1, Kamer M. UYSAL1

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: Çocukluk çağı, Yüksek doz Kemoterapi, Hematopoetik kök hücre transplantasyonu, Hemorajik sistit
Hemorajik sistit, yüksek doz kemoterapi ve hematopoetik kök hücre desteği uygulaması sonrasında gelişebilen ve ciddi sorunlara yol açabilen bir komplikasyondur. Ülkemizde bu deneyim giderek artmakta, buna bağlı olarak da bu yoğun tedavinin komplikasyonları daha sık görülmektedir. Yüksek doz kemoterapi uygulaması sonrası sık gelişen ve önemli morbidite ve mortalite nedeni olabilen diğer bazı komplikasyonlar için uluslararası kabul gören tanı ve tedavi rehberleri olduğu ve optimum tedavi stratejileri belirlendiği halde, hemorajik sistitin tanımı, derecelendirmesi, optimum tedavisi konusunda standartlar bulunmamaktadır. Farklı etyolojilere bağlı olarak değişik tedavi dönemlerinde ve hastadan hastaya değişen şiddette ortaya çıkmaktadır. Erken başlangıçlı formu, hazırlama rejimlerindeki kemoterapi ajanlarıyla ilişkili olabilirken, geç başlangıçlı formu bazı viral enfeksiyonların reaktivasyonu ile ilişkilidir. Klinik tablonun süresi ve şiddeti hastalar arasında farklılık göstermektedir. Tedavi konusunda farklı uygulamaları içeren olgu raporları mevcuttur. Bu yazıda hemorajik sistitin tanımı, risk faktörleri, etyolojisi, tedavi yaklaşımı ve sonuçları ile ilgili bir derleme sunulmuştur.