International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 060-064
Hemorajik Diyatezli Olgularda Dental Cerrahi Sırasında Ankaferd Blood Stopper’in Etkinliği

Alper AKTAS1, Nuray ER1, Serkan KIRIS1, Osman T. KOSEOGLU1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2

1Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Oral Maxillofacial Surgery, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Haematology, Ankara, TURKEY

Keywords: ABS, Hemorajik diyatez, Dental cerrahi
Hemorajik diyatezi bulunan diş cerrahi hastalarında ciddi kanama ve komplike enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok sıkıntı görülebilir. Bu tip hastaların hemostazını sağlamak amaçlı çeşitli yöntem ve materyal mevcuttur. Bunlardan biri olan ABS (Ankaferd Blood Stopper), Türkiye’de eksternal kanamalarda kullanım için onay almıştır. ABS hem normal hemostatik parametreleri olan hastalarda hem de primer ve/veya sekonder hemostaz bozukluğu olan hastalarda etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu vaka serisinde, çeşitli hemorajik diyatezi bulunan toplam 11 hasta sunulmuştur. Çeşitli kanama bozuklukları bulunan bu hastalarda ABS kullanımı başarılı klinik sonuç göstermiştir.