International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 267-274
Topikal Ankaferd Hemostat’ın Güvenilirliğini Yansıtan Sağlıklı Gönüllülerde Yapılmış Plasebo Kontrollü, Randomize, Çift Kör, Çapraz Geçişli Faz-I Klinik Çalışma

Ozlem S. BALCIK1, Mustafa KOROGLU1, Handan CIPIL1, Osman KAFTAN1, Senem MARAL1, Ayse GUREL1, Hakan GOKER2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Ali KOSAR1

1Fatih University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Ankaferd, Kanama, Hemostaz, Hemorajik diyatez, Faz I çalışma
Ankaferd, geleneksel Türk tıbbında hemostatik ajan olarak kullanılan bir bitkisel bileşiktir. Ankaferd Hemostat (ABS, Ankaferd Blood- Stopper®) Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkileri ABS içeriğinde yer almaktadır. ABS hemostatik etkileri, literatürde in vitro ve in vivo çalışmalarda gösterilmiştir. ABS’nin temel etki mekanizması, canlı eritroid aggregasyon için fokal odaklar teşkil eden bir protein ağının oluşturulmasına dayanmaktadır. Topikal ABS’nin insanlarda bir hemostatik ajan olarak etkinlik ve güvenilirliliğine ilişkin ilk bulgular, klinik kanamalar ve dental girişimlerdeki ABS kullanım verilerine dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; randomize, çift-kör, çapraz geçişli, plasebo-kontrollü, bir çalışma ile sağlıklı gönüllülerde topikal ABS’nin güvenilirliliğini araştırmaktır. Yirmi dört sağlıklı gönüllü (11 erkek ve 13 kadın, 18-44 yaşlarında) çalışma protokolü ile uyumlu olarak çalışmaya alınmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre 120 dakikalık topikal ABS uygulaması lokal cilt etkileri ve sistemik laboratuvar testleri yönünden plasebo uygulamasından farksız sonuçlar vermiştir. Bu verilere dayanarak insanlarda topikal ABS uygulamasının güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.