International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
8 record(s) found.
 • KOLOREKTAL VE HEMATOLOJİK MALİGNİTELERİN BİRLİKTELİĞİ: 4 OLGU SUNUMU
       GÜRAY SAYDAM1, VELİDDİN C. SEZGİN1, BÜLENT KARABULUT1, OSMAN ZEKİOĞLU1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, ERDEM GÖKER1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • KRONİK HEPATİT B'Lİ HASTALARDA İNTERFERON-A 5 MU / GÜN + LAMİVUDİN 300 MG/GŸN KOMBİNE TEDAVİSİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
       HANEFİ CEM GÜL1, CAN POLAT EYİGÜN1, VEDAT TURHAN1, İSMAİL YAŞAR AVCİ1
 • Hematolojik Kanserlerde Ailesel Kümelenme: Üç Olgu Sunumu
       O. Meltem AKAY1, Göknur YORULMAZ2, Zafer GÜLBAŞ1
 • Yenidoğanda Oral ve İntramuskuler Vitamin K’nın PT ve APTT Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
       Mohsen JAFARZADEH1, Ashraf MOHAMMADZADEH2, Ahmad S. FARHAT3, Mohammad R. KERAMATİ4, Mohammad KHAJEDALUEİ5
 • Tokat Bölgesinde Erişkin Nüfusta Anemi Prevalansı ve Bazı Hematolojik Değerlerin İncelenmesi
       Ilhan CETIN1, Yunus BULUT2, Beytullah YILDIRIM3, Banu OZTURK3, Gulgun YENISEHIRLI2, Ilker ETIKAN4, Metin OZDEMIR2, Suleyman YUCE3, Idris SAHIN3, Mucahit EGRI1
 • Alerjik Rinit Semptomları ile Başvuran Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Analizi
       Ismail KARABULUT1, Hayriye KARABULUT2, Emre GUNBEY2, R. Murat KARASEN2
 • Filatelide Tıp, Pullarla Hematoloji ve Onkoloji
       Ahmet D. ATAMAN1, E. Elif VATANOGLU-LUTZ2
 • Kemik İliğine Metastaz Yapan Non-Hematolojik Malignansiler: Üçüncü Basamak Bir Merkezden Kayıt Tabanlı Tanımlayıcı Çalışma
       Pelin AYTAN1, Nazım Emrah KOCER2, Mahmut YERAL1, Cigdem GEREKLIOGLU1, Mutlu KASAR1, Nur Hilal BUYUKKURT1, Suheyl ASMA1, Hakan OZDOGU3, Can BOGA1
 •