International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 1 Page(s): 066-072
Filatelide Tıp, Pullarla Hematoloji ve Onkoloji

Ahmet D. ATAMAN1, E. Elif VATANOGLU-LUTZ2

1Vienna Medical Faculty, Department of History of Medicine, Vienna- AUSTRIA
2Yeditepe University Medical Faculty, Department of Medical History and Ethics, Istanbul, TURKEY

Keywords: Hematoloji, Lösemi, Patoloji, Tarih, Filateli
Kana verilen önem ve kanserin tanınması tıp tarihinin en eski iki olgusudur. Bu iki kavram günümüzde hematolojik onkoloji tanımıyla biraraya getirilmiştir. Bugün bilinen üç kan kanseri türü lenfoma, lösemi ve multiple myeloma olarak sınıflandırılmaktadır. Her biri tedavi prognoz ve semptomlar açısından farklılıklar göstermektedir. Hematoloji ve onkoloijiye yaklaşımımız gerek kan dolaşımı ve kan gruplarının keşfi gerekse tanı ve tedaviye yönelik birçok yeni tekniğin gelişmesiyle birlikte köklü bir evrime uğramıştır. Bu çalışma hematoloji ve löseminin temel tarihsel sürecine filateli aracılığı ile genel bir bakış sunmayı hedeflemektedir.