International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 2 Page(s): 067-072
KOLOREKTAL VE HEMATOLOJİK MALİGNİTELERİN BİRLİKTELİĞİ: 4 OLGU SUNUMU

GÜRAY SAYDAM1, VELİDDİN C. SEZGİN1, BÜLENT KARABULUT1, OSMAN ZEKİOĞLU1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, ERDEM GÖKER1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Keywords: kolorektal karsinom, hematolojik malignite
Hematolojik malignitelerin diğer sistem maligniteleri ile birlikteliği nadir değildir. Özellikle ileri yaş hasta grubunda, ikinci bir malignitenin varlığının saptanması daha sıktır. Son zamanlarda kolorektal kanserle birlikte hematolojik maligniteler, özellikle lösemi birlikteliği dikkati çekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda "deleted in colorectal cancer" (DCC) gen inaktivasyonu üzerinde durulmaktadır. Bu yazıda 56 yaşında kolorektal tümör nedeni ile izlenen ve AML-M4 tanısı alan, yine, 76 yaşında kolorektal tümör tanısı ile izlenirken AML-M5 tanısı alan 2 vaka ile beraber, 75 yaşında myelofibroz tanısı ile izlenirken kolon tümör tanısı alan, 57 yaşında KML tanısı ile izlenirken kolon tümörü tanısı alan toplam 4 ayrı hasta literatür verileri eşliğinde tartışılmıştır.