International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 103-107
Hematolojik Kanserlerde Ailesel Kümelenme: Üç Olgu Sunumu

O. Meltem AKAY1, Göknur YORULMAZ2, Zafer GÜLBAŞ1

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

Keywords: Hematolojik Kanser, Ailesel kümelenme
Ailesel hematolojik kanserlerin gelişimi yaklaşık 50 yıldır bildirilmektedir. Ailesel malign hematolojik hastalıklar şans eseri, tümör supresör genler veya proto-onkogenlerde germline mutasyonlar veya çevresel faktörlerle etkileşen predispoze alel veya mutasyonların kalıtımı veya kansere yol açan genetik hasar birikimi ile sonuçlanan yaşlanma etkileri ile oluşabilir. Bu yazıda, 1995-2006 tarihleri arasında kliniğimizde ailesel hematolojik kanser tanısı alan üç vaka sunulmuştur.