International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 040-044
Alerjik Rinit Semptomları ile Başvuran Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Analizi

Ismail KARABULUT1, Hayriye KARABULUT2, Emre GUNBEY2, R. Murat KARASEN2

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Ankara, TURKEY
2Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Department of Otolaryngology, Ankara, TURKEY

Keywords: Alerjik rinit, Prick testi, hematolojik parametreler
Çalışmanın amacı alerjik rinit semptomları ile başvuran hastalarda hematolojik parametrelerin analizini yapmaktı.

Deri prik testi yapılan ve semptom sorgulama formunu dolduran 181 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların eritrosit, hemoglobin, hematokrit, lökosit, trombosit ve ortalama trombosit hacimleri ölçüldü. Deri prik test pozitifliği, alerjik semptomlar, semptomların şiddeti ve süresi ile hematolojik parametreler arasındaki ilişkilerin analizi yapıldı.

Alerjik semptomlar ile başvuran hastalarda hematolojik parametreler normal sınırlarda bulunmuştur. Deri prik test pozitifliği ile hematolojik parametreler arasında ilişki saptanmamıştır. Deri prik test sonucu pozitif grupta, eritrosit sayısı ve hemoglobin düzeyinin hastalık süresinden etkilendiği ancak alerjen dağılımından etkilenmediği saptanmıştır. Hem alerjik hem de alerjik olmayan gruplarda hastalık süresi uzadıkça lökosit sayısının azaldığı belirlenmiştir.

Nazal semptomların varlığı yüksek eritrosit, hemoglobin ve hemotokrit değerleriyle ilişkili bulunmuştur. Deri prik test sonucu pozitif grupta, eritrosit sayısı ve hemoglobin düzeyinin hastalık süresinden etkilendiği ancak alerjen dağılımından etkilenmediği saptanmıştır.