International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
9 record(s) found.
 • LENFOMA SEYRİNDE HEPATİT B REAKTİVASYONUNUN LAMİVUDİN İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       MUSTAFA CANKURTARAN1, HALİS ŞİMŞEK1, YAHYA BÜYÜKAŞİK1, GONCA TATAR1
 • HEPATOSELÜLER KANSER TANISI KONMUŞ HASTALARDA P53 MUTASYONU SIKLIĞI VE KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON
       RÜÇHAN USLU1, CEM CENGİZ1, ULUS ALİ ŞANLİ1, V. CANFEZA SEZGİN1, GÜRAY SAYDAM1, BÜLENT KARABULUT1, FUNDA YILMAZ1, GÜL YÜCE1, TANKUT İLTER1, SERDAR BEDİİ OMAY1, ERDEM GÖKER1
 • KRONİK HEPATİT B'Lİ HASTALARDA İNTERFERON-A 5 MU / GÜN + LAMİVUDİN 300 MG/GŸN KOMBİNE TEDAVİSİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
       HANEFİ CEM GÜL1, CAN POLAT EYİGÜN1, VEDAT TURHAN1, İSMAİL YAŞAR AVCİ1
 • Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma Olgularında Hepatit B Enfeksiyonu ve Klinik Önemi
       Abdullah ALTINTAŞ1, Mehmet A. KAPLAN1, Timuçin ÇİL1, Şerif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Ramazan DANIŞ1, Orhan AYYILDIZ1
 • Hepatosellüler Karsinomda Tedavi Yaklaşımları
       Yeşim YILDIRIM1, Özgür ÖZYILKAN1, Hamdi KARAKAYALI2, Mehmet HABERAL2
 • Çocukluk Çağı Malign Tümörlerinde Proton Işınları ile Radyoterapi
       Selim FIRAT1, Sachin JOGAL2
 • Kanama, Koagulopati ya da Durdurulamayan Koagulopatili Pediatrik Hastalarda İnvazif ya da Cerrahi Girişimin Yönetiminde Rekombinan Faktör VII ve Aktive Protrombin Kompleks Kansantresi Verilmesi
       Ibrahim BAYRAM1, Fatih ERBEY1, Sevcan ERDEM2, Dincer YILDIZDAS3, Sema YILMAZ1, Derya ALABAZ4, Hacer YILDIZDAS5, Yurdanur KILINC6, Atila TANYELI1
 • Hepatit B ve C Virüs Enfeksiyonu ve Kolanjiokarsinom: Türkiye'de Bir Vaka-Kontrol Çalışması
       Ibrahim K. ONAL1, Erkan PARLAK1, Murat KEKILLI1, Mevlut KURT1, Habibe ALIOGLU2, Selcuk DISIBEYAZ1, Abdurrahim SAYILIR1, Yavuz BEYAZIT1, Nurgul SASMAZ1
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinden Sonra Gelişen Hepatik Fokal Noduler Hiperplazi: Türkiye’den İki Merkezin Deneyimi
       Deniz TUGCU1, Rejin KEBUDI2, Ferhan AKICI1, Ensar YEKELER3, Metin DEMIRKAYA4, Gonul AYDOGAN1, Zafer SALCIOGLU1, Arzu AKCAY1, Hulya S. SEN1, Omer GORGUN2
 •