International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 205-212
Kanama, Koagulopati ya da Durdurulamayan Koagulopatili Pediatrik Hastalarda İnvazif ya da Cerrahi Girişimin Yönetiminde Rekombinan Faktör VII ve Aktive Protrombin Kompleks Kansantresi Verilmesi

Ibrahim BAYRAM1, Fatih ERBEY1, Sevcan ERDEM2, Dincer YILDIZDAS3, Sema YILMAZ1, Derya ALABAZ4, Hacer YILDIZDAS5, Yurdanur KILINC6, Atila TANYELI1

1Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology, Adana, TURKEY
2Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, Adana, TURKEY
3Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Intensive Unit, Adana, TURKEY
4Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infection, Adana, TURKEY
5Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Newborn Unit, Adana, TURKEY
6Çukurova University Faculty of Medicine, Division of Pediatric Hematology, Adana, TURKEY

Keywords: Kanama, Koagulopati, APCC (FEIBA), rFVIIa, Pediatrik hastalar, Trombositopeni
Koagulasyon faktör VII (FVII), ekstrinsik yolda vitamin K bağımlı bir glikoprotein olup, doku faktörüne bağlanması ile koagulasyonu başlatır. APCC, plazmadan elde edilmiş aktive bir protrombin kompleks konsantresi olup, FVIII ya da FIX’a gereksinim duymadan hemostazis gerçekleştirebildiği gösterilmiştir. APCC ve rFVIIa, doğumsal FVII eksikliği ya da inhibitör geliştiren FVIII ya da FIX eksikliği olan hemofili hastalarının kanama ataklarının tedavisi için kullanılır. Bu çalışmadaki amaç; kanama ya da koagulopatili pediatrik hastalarda invazif ya da cerrahi girişim için kullanılan APCC ya da rFVIIa’ın klinik sonuçlarını değerlendirmektir. Hastaneye yatırılmış ve durdurulamayan kanama ve koagulopatisi olan 24 hasta çalışmaya alındı. 35 atakta ilaçlar verildi (25 atakta APCC ve 10 atakta rFVIIa). Tam kan sayımı, kan biyokimyası, koagulasyon testleri ve uygun radyolojik değerlendirmeler her bir hasta için yapıldı. Her bir hastanın yaşam süreleri hesaplandı. Ortalama PT 29.4±16.5 saniye, PTT 70.2±43.8 saniye ve fibrinojen seviyesi 247.8±130.2 mg/dl idi. APCC ya da RFVIIa verildikten sonra ise sırasıyla 16.6±7.2 saniye, 41.2±16.0 saniye ve 290,3±146,9 mg/dl olduğu görüldü. Tedavi sonrasındaki değerlerdeki düzelme istatistiksel olarak ta anlamlı idi. APCC ve rFVIIa kanamnın durdurulmasında ya da koagulopatinin önlenmesinde kullanılabilir. Böylece de, bu konsantreler trombositopeni ve koagulopati insidansının azaltılmasında etkili olabilirler.