International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 112-117
Çocukluk Çağı Kanserlerinden Sonra Gelişen Hepatik Fokal Noduler Hiperplazi: Türkiye’den İki Merkezin Deneyimi

Deniz TUGCU1, Rejin KEBUDI2, Ferhan AKICI1, Ensar YEKELER3, Metin DEMIRKAYA4, Gonul AYDOGAN1, Zafer SALCIOGLU1, Arzu AKCAY1, Hulya S. SEN1, Omer GORGUN2

1Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Istanbul, TURKEY
2Istanbul University, Oncology Institute, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Istanbul, TURKEY
3Istanbul University, Istanbul Medical School, Division of Radiology, Istanbul, TURKEY
4Uludag University, Uludag Medical School, Department of Pediatric Oncology, Bursa, TURKEY

Keywords: Fokal nodüler hiperplazi, Pediatrik kanser, Karaciğer
Fokal noduler hiperplazi (FNH), çocuklarda karaciğerin nadir görülen lezyonlarından olmasına rağmen, tedavi edilmiş çocuk kanser hastalarında artmış oranlarda bildirilmeye başlanmıştır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, çocukluk çağı primer malinitesinden sonra, FNH tanısı alan hastaların klinik ve radyolojik karakteristiklerini ve klinik gidişini tanımlamaktır. Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalında, pediatrik kanser tedavisinden sonra, FNH tanısı alan 8 hastanın tanısal tetkikleri, radyolojik bulguları, klinik gidiş ve sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. FNH lezyonları, 1600 solid tümörlü hastanın 8’inde (0.5%), primer kanser için kullanılan antineoplastik tedavinin sonlandırılmasından 8 yıl (2-18) sonra tanımlandı. Beş hasta nöroblastom, 2 hasta rabdomyosarkom, 1 hasta da primitif neuroektodermal tumor nedeniyle tedavi edilmişti. FNH lezyonları, rastlantısal olarak, USG veya MRI ile rutin izlem sırasında saptandı. İki hastaya karaciğer metastazlarını ekarte etmek için, biyopsi uygulandı. Lezyonlar 12 aylık (3-108 ay) izlemleri sırasında stabil kaldı, maliniteye dönüşüm saptanmadı. FNH lezyonlarına, radyolojik olarak hematopoetik kök hücre nakli yapılmayan maliniteli çocuk hastalarda da rastlabilinir ve bu lezyonlar karaciğer metastazı olarak yanlış tanı alabilir. FNH, kanserli çocukların izleminde karşılaşılan karaciğer lezyonlarının ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Bu iyi huylu lezyonların radyolojik olarak tanısından sonra, biyopsi yapılmadan yakın görüntüleme ile izlem önermekteyiz.