International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
14 record(s) found.
 • KÖK HÜCRE PLASTİSİTESİ VE KLİNİK PRATİKTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
       Fahri ŞAHİN1, Güray SAYDAM1, Serdar Bedii OMAY1
 • OTOİMMÜN HASTALIKTA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU
       HAKAN GÖKER1, BERNA GÖKER1
 • ERİŞKİNLERDE HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: HACETTEPE HEMATOLOJİ DENEYİMİ: 2001-2004
       Salih AKSU1, Hakan GÖKER1, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU1, Yahya BÜYÜKAŞIK1, Nilgün SAYINALP1, Ebru KOCA1, Osman İ. ÖZCEBE1
 • Yüksek Doz Kemoterapi ve Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Çocuklarda Hemorajik Sistit
       Dilek GÜNEŞ1, Kamer M. UYSAL1
 • İleri Faz Kronik Myeloid lösemi tedavisi ve Transplantasyon
       Zafer GULBAS
 • Allojenik Nakil Yapılan Ph+ ALL Vakasında Tam Kimerizime Rağmen Ender Görülen Ekstramedüller Nüks ve Renal Relaps
       Songul SEREFHANOGLU1, Hakan GOKER1, Dilek E. BAYDAR2, Aysegul UNER2, Mustafa ARICI3, Ibrahım C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nılgun SAYINALP1, Salıh AKSU1, Osman I. OZCEBE1
 • Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu (HKHT)’nda Tıbbi Beslenme Tedavisi
       Gamze AKBULUT
 • CD34 Pozitif Periferik Kök Hücre Toplama Başarısında Standart ve Salvaj Kemoterapi Rejimlerinin Karşılaştırılması
       Ozlem S. BALCIK1, Cafer AKSOY2, Derya AKDENIZ3, Cigdem AKKAYA2, Birol GUVENC4, Suleyman DINÇER2,5
 • Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin Lenfomalı Hastalara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Tugba TURGUT1, Eren GUNDUZ2, O. Meltem AKAY2, Hava U. TEKE2, Ozge BOLLUK3, Zafer GULBAS4
 • Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuklarda Geç Yan Etkiler: Tek Merkez Deneyimi
       Oguzhan BABACAN1, Orhan GURSEL1, Mehmet SALDIR2, Ibrahim EKER1, Erman ATAS3, Erkan SARI4, Muzaffer Kursat FIDANCI5, Sebahattin VURUCU6, Turker TURKER7, Salih ALTUN8, Vural KESIK3, Avni ATAY1, Ahmet Emin KUREKCI1
 • Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrasinda Fertilite: Üçüncü Basamak Hastanenin 23 Yıllık Veri Derlemesi
       Pinar ATACA ATILLA1, Erden ATILLA1, Elif EDIBOGLU2, Sinem C. BOZDAG1, Selami K. TOPRAK1, Onder ARSLAN1, Muhit OZCAN1, Gunhan GURMAN1, Pervin TOPCUOGLU1
 • Meme Kanserinde Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kök Hücre Transplantasyonu: Hala bir Ümit Var mı?
       Taner DEMIRER
 • Akrabadişi Allojeneik Kök Hücre Naklinde Hla-Dpb1 Tayininin Önemi: Türkiye’den İki Merkezin Sonuçları
       Bulent KANTARCIOGLU1, Huseyin S. BEKOZ1, Ipek Y. HINDILERDEN2, Demet KIVANC1, Yeliz D. OGRET3, Sevgi K. BESISIK2, Fatma S. OGUZ3, Deniz SARGIN1
 • Clinical Features and Treatment Results of Children with High-Risk Neuroblastoma Undergone to Autologous Stem Cell Transplantation
       Erman ATAS1, M. Tezer KUTLUK2, Canan AKYUZ2
 •