International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
8 record(s) found.
 • SİSTEMİK TUTULUM İLE GİDEN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİSLİ VAKA SUNUMU
       YAVUZ KÖKSAL1, ABDÜLGANİ GÜLYÜZ1, ÜMRAN ÇALIŞKAN1, İSMAİL REİSLİ1, CANAN UÇAR1
 • KARACİĞER REZEKSİYONU SONRASI UYGULANAN 5-FLUOROURACİL KEMOTERAPİSİNİN, İNTERSELÜLER ADEZYON MOLEKÜLÜ-1 VE İNTESTİNEL BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE ETKİLERİ
       AYDIN DALGİÇ1, ATİLLA ENGİN1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1, JEFFREY COOPER1, AYLAR POYRAZ1, GÜLEN AKYOL1, GÜLTEN TEKUZMAN1
 • Pediatrik malign karaciğer tümörleri: tek merkez sonuçları
       Rejin KEBUDI1, H. Haldun EMIROGLU1, Omer GORGUN1, Ferhan AKICI2, Deniz TUGCU2, Inci AYAN1
 • Hodgkin Lenfoma Kemoterapisi Sırasında Ortaya Çıkan Hepatit C Virusu ile İlişkili Karaciğer Disfonksiyonu
       Serpil EROL1, Ayten KADANALI1, Zulal OZKURT1, Ihami KIKI2, Mehmet PARLAK1
 • Sıçanlarda Radyasyonun İndüklediği Oksidatif Strese Karşı Arı Sütünün Koruyucu Rolü
       Yasemin B. CIHAN1, Ahmet OZTURK2, Suleyman S. GOKALP3
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinden Sonra Gelişen Hepatik Fokal Noduler Hiperplazi: Türkiye’den İki Merkezin Deneyimi
       Deniz TUGCU1, Rejin KEBUDI2, Ferhan AKICI1, Ensar YEKELER3, Metin DEMIRKAYA4, Gonul AYDOGAN1, Zafer SALCIOGLU1, Arzu AKCAY1, Hulya S. SEN1, Omer GORGUN2
 • Karaciğer Metastazlı Meme Kanseri Hastalarında Prognostik Faktörler: Moleküler Alt Tip Ve Lokal Karaciğer Tedavisinin Etkisi
       Ozturk ATES1, Deniz Can GUVEN2, Taner BABACAN1, Veli SUNAR1, Furkan SARICI1, Sercan AKSOY1, Ali R SEVER3, Yavuz OZISIK1, Kadri ALTUNDAG1
 • Zoledronik Asidin Ratlarda Doku SDF-1 Ekspresyonu Üzerindeki Etkisi
       Zafer ARIK1, Saadettin KILICKAP2, Ugur AKPULAT3, M. Ali NAHIT SENDUR4, Y. Cetin KOCAEFE3, Mustafa ERMAN2
 •