International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
4 record(s) found.
 • BİR OLGU NEDENİYLE HAİRY CELL LEUKEMİA-VARİANT VE AYIRICI TANISI
       Abdullah ALTINTAŞ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Orhan AYYILDIZ1
 • HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA SPLENEKTOMİ
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL2, Orhan AYYILDIZ1
 • B-Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların Dönüm Noktası İdelalisib
       Salih AKSU1, Orhan AYYILDIZ2, Sezgin ETGUL1, Hakan GOKER1, Gursel GUNES1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN3, Leyla G. KAYNAR4, Umit Y. MALKAN1, Evren OZDEMIR5, Guray SAYDAM6, Nilgun SAYINALP1, Fahri SAHIN6, Mehmet TURGUT7, Ali UNAL4
 •