International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 090-094
BİR OLGU NEDENİYLE HAİRY CELL LEUKEMİA-VARİANT VE AYIRICI TANISI

Abdullah ALTINTAŞ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Orhan AYYILDIZ1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Hairy cell lösemi, Hairy cell lösemi-Variant, Lenfoproliferatif hastalıklar
Hairy-cell leukemia-variant nadir görülen, splenomegali ve lökositoz ile karekterize kronik B hücreli lenfoproliferatif bir hastalıktır. Morfolojik ve immünofenotipik olarak Hairy-cell leukemia ve B-Prolenfositik Lösemi arasında bir ara form olarak değerlendirilmektedir. Nadiren rutin tetkikler esnasında tanı konan olgular olmasına rağmen, çoğu vaka masif splenomegaliye bağlı karında dolgunluk ve şişkinlik şikayetleri ile başvurmaktadır. Bu raporda, 2 yıldır devam eden karında şişkinlik, erken doyma ve gece terlemesi olan, Variant form airy cell leukemia tanısı konan 72 yaşında bayan bir hasta sunulmaktadır. Bu raporda Hairy-cell leukemia- variant klinik ve laboratuar özellikleri literatür ışığında tartışıldı.