International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
5 record(s) found.
 • HAİRY CELL LÖSEMİ OLGULARIMIZDA CLADRİBİNE TEDAVİ SONUÇLARI
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Ahmet E. ATAY2, Timuçin ÇİL2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA SPLENEKTOMİ
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL2, Orhan AYYILDIZ1
 • Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma Olgularında Hepatit B Enfeksiyonu ve Klinik Önemi
       Abdullah ALTINTAŞ1, Mehmet A. KAPLAN1, Timuçin ÇİL1, Şerif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Ramazan DANIŞ1, Orhan AYYILDIZ1
 • B-Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların Dönüm Noktası İdelalisib
       Salih AKSU1, Orhan AYYILDIZ2, Sezgin ETGUL1, Hakan GOKER1, Gursel GUNES1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN3, Leyla G. KAYNAR4, Umit Y. MALKAN1, Evren OZDEMIR5, Guray SAYDAM6, Nilgun SAYINALP1, Fahri SAHIN6, Mehmet TURGUT7, Ali UNAL4
 •