International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 067-070
HAİRY CELL LÖSEMİ OLGULARIMIZDA CLADRİBİNE TEDAVİ SONUÇLARI

Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Ahmet E. ATAY2, Timuçin ÇİL2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Keywords: Hairy cell lösemi, Cladribine
Hairy cell lösemi nadir rastlanan, splenomegali ve pansitopeni ile karekterize klonal, kronik B hücreli lenfoproliferatif bir hastalıktır. Tedavide pürin analogları tercih edilmektedir. HCL tedavisinde cladribin’in (2-CdA) etkinliğine rağmen relapslarla karşılaşılabilir. Bu durumda tekrar 2-CdA ile remisyon elde edilebileceği gibi alternatif tedaviler de mevcuttur. Bu makalede merkezimizde tanı konup 2-CdA ile tedavi edilen ve halen takip edilmekte olan HCL olgularımızın tedavi sonuçları bildirildi.