International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
3 record(s) found.
  • Akut Miyeloid Lösemide Protein Ekspresyon Profillerinin Potansiyeli: Ön Çalışma
         Amer ALMAIMAN1,2, Rasedee ABDULLAH1, Ahmad B. bin ABDUL1, Zeenathul N. ALLAUDDIN1, Ayodele A. ALAIYA2, Eltayeb EM. EID3, Zakia SHINWARI2, Ghada Al JUHANI4, Walid RASHEED4, Nasir BAKSHI5, Tareq OWAIDAH5, Syed O. AHMED2, Mahmoud ALJURF4
  • Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi Prognozunu Anlamada Yeni Görüşler: Karşılaştırmalı Çalışma
         Nihal S. IBRAHIM1, Huda MARZOUK2, Noha Y. IBRAHIM3
  • All-Trans Retinoik Asit ile İndüklenen Akut Promiyelositik Lösemi Hücrelerinde NOL7’nin Rolü
         Zeliha EMRENCE1, Melda SARIMAN1, Neslihan ABACI1, Suzan CINAR2, Burcu SALMAN1, Nezahat Ece BIBEROGLU1, Aris CAKIRIS1, Gunnur DENIZ2, Sema Sirma EKMEKCI1
  •