International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 3 Page(s): 205-214
Akut Miyeloid Lösemide Protein Ekspresyon Profillerinin Potansiyeli: Ön Çalışma

Amer ALMAIMAN1,2, Rasedee ABDULLAH1, Ahmad B. bin ABDUL1, Zeenathul N. ALLAUDDIN1, Ayodele A. ALAIYA2, Eltayeb EM. EID3, Zakia SHINWARI2, Ghada Al JUHANI4, Walid RASHEED4, Nasir BAKSHI5, Tareq OWAIDAH5, Syed O. AHMED2, Mahmoud ALJURF4

1Universiti Putra Malaysia, Institute of Bioscience, Malaysia
2King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Proteomics Unit Stem Cells & Tissue Re-Engineering Program, Riyadh, Saudi Arabia
3Qassim University, Uniazah College of Pharmacy, Qassim, Saudi Arabia
4King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Oncology Center, Riyadh, Saudi Arabia
5King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Department of Pathology and Laboratory Medicine, Riyadh, Saudi Arabia

Keywords: Akut Miyeloid Lösemi, Protemiks, Risk kategorisi, Biyomarker keşfi
Günümüzde, akut miyeloid lösemide (AML) tedavi yanıtını belirleyen marker yoktur. Hastalar, tedavi yanıtını görebilmek için 3-6 ay kadar beklemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada farklı risk gruplarında AML hücrelerinin protein ekspresyon değişiklikleri, proteomiks tekniği ile çalışılmıştır. Altı AML hastasının tanı anında ve remisyonda alınan periferik kan (PK) ve kemik iliği (Kİ) örnekleri analiz edilmiştir. Diğer risk kategorisinden 6 AML hastasının PK analiz edildi. Örneklerin hepsi liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)’de analiz edildi. Hastaların protein ekspresyonları, farklı risk kategorisine, tedavi yanıtına ve klinik özelliklerine göre analiz edildi. Hastalık tedavi yanıtlarına göre 21, risk gruplarına göre bakıldığında ise 145 farklı protein ekspresyonun olduğu saptandı. Üç proteinin tanı anında ve remsiyonda normal aralıkların çok üzerinde; en az üç kat yüksek olarak eksprese olduğu saptandı. Farklı iki proteinin ise farklı risk gruplarında en az 10 kat faarklı olarak eksprese olduğu görüldü. Ayrıca, 4 protein bir risk grubunda eksprese olur ikeni, diğer iki risk grubunda ekspresyonu saptanacak düzeylerde değildi. Bu çalışma farklı protein ekspresyon panlellerinin, farklı risk sınıflamalarında daha objektif biyomarker olarak kullanılabileceğini göstermiştir.