International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
3 record(s) found.
  • Akut Miyeloid Lösemili Hastalarda JAK2V617F Mutasyonu Sıklığı
         Halime OZCAM1, Melih AKTAN2
  • Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi Prognozunu Anlamada Yeni Görüşler: Karşılaştırmalı Çalışma
         Nihal S. IBRAHIM1, Huda MARZOUK2, Noha Y. IBRAHIM3
  • All-Trans Retinoik Asit ile İndüklenen Akut Promiyelositik Lösemi Hücrelerinde NOL7’nin Rolü
         Zeliha EMRENCE1, Melda SARIMAN1, Neslihan ABACI1, Suzan CINAR2, Burcu SALMAN1, Nezahat Ece BIBEROGLU1, Aris CAKIRIS1, Gunnur DENIZ2, Sema Sirma EKMEKCI1
  •