International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2 Page(s): 063-071
All-Trans Retinoik Asit ile İndüklenen Akut Promiyelositik Lösemi Hücrelerinde NOL7’nin Rolü

Zeliha EMRENCE1, Melda SARIMAN1, Neslihan ABACI1, Suzan CINAR2, Burcu SALMAN1, Nezahat Ece BIBEROGLU1, Aris CAKIRIS1, Gunnur DENIZ2, Sema Sirma EKMEKCI1

1Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics
2Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Akut miyeloid lösemi, ATRA direnci, Granülositik farklılaşma, NOL7, PML-RARA
Akut promiyelositik lösemi (APL), akut miyeloid löseminin (AML) M3 alttipi olarak sınıflandırılmaktadır. APL hastalarının %98’inde PMLRARA füzyon geni bulunmaktadır. APL tedavisinde sıklıkla all-trans retinoik asit (ATRA) kullanılmaktadır. Nükleolar Protein 7 (NOL7) geni Retinoid X Reseptör (RXR) tarafından düzenlenen tümör baskılayıcı bir gendir. 6p23 bölgesinde bulunan NOL7 geninin, AML’de dahil olmak üzere birçok kanser ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu sebeplerle, AML hücre soylarında (PML-RARA füzyon geni bulunan NB4 ve bulunmayan HL60 hücre soylarında) NOL7 geninin etkisini ve ATRA’ya direnç gelişimindeki rolünü araştırmayı amaçladık. Bu amaçla, NB4 ve HL60 hücre soylarında NOL7 gen anlatımı short interfering RNA (siRNA) kullanılarak baskılandı ve ATRA ile uyarıldı. Hücre– lerde apoptoz, canlılık, proliferasyon ve granülositik farklılaşmanın analizleri yapıldı. Bulgularımıza göre, NOL7 gen anlatımının %81 oranında baskılandığı NB4 hücrelerinde 24. saatte ATRA ile indüklenen farklılaşmanın engellendiği görüldü. NOL7 baskılanmasının hücre çoğalması ve farklılaşması üzerine bariz bir etkisi görülmedi. Bu bulgular, NB4 hücrelerinde NOL7 baskılanmasının, ATRA aracılı granülositik farklılaşmayı engellendiğini göstermiştir. Bu sonuçlar, NOL7’nin ATRA ile indüklenen granülositik farklılaşmaya katkıda bulunabileceğini ve NOL7 yokluğunun ATRA direncinin gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.