International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
3 record(s) found.
  • Akut Miyeloid Lösemili Hastalarda JAK2V617F Mutasyonu Sıklığı
         Halime OZCAM1, Melih AKTAN2
  • Akut Miyeloid Lösemide Protein Ekspresyon Profillerinin Potansiyeli: Ön Çalışma
         Amer ALMAIMAN1,2, Rasedee ABDULLAH1, Ahmad B. bin ABDUL1, Zeenathul N. ALLAUDDIN1, Ayodele A. ALAIYA2, Eltayeb EM. EID3, Zakia SHINWARI2, Ghada Al JUHANI4, Walid RASHEED4, Nasir BAKSHI5, Tareq OWAIDAH5, Syed O. AHMED2, Mahmoud ALJURF4
  • Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi Prognozunu Anlamada Yeni Görüşler: Karşılaştırmalı Çalışma
         Nihal S. IBRAHIM1, Huda MARZOUK2, Noha Y. IBRAHIM3
  •