International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 2
5 record(s) found.
 • KONYA’DAKİ KANSER OLGULARININ ANALİZİ
       Mine GENÇ1, Mustafa C. AVUNDUK2
 • TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA YAŞAYAN KADIN VE ERKEKLERDE ABO VE RH KAN GRUPLARININ SIKLIĞI
       İmdat DİLEK1, Cengiz DEMİR1, Ali BAY2, Hayrettin AKDENİZ3, Ahmet F. ÖNER2
 • Acil Servise Başvuran Kanser Hastalarının Klinik Karakteristikleri ve Bir Yıllık Sağkalımları
       Serpil YAYLACI1, Ahmet TOPUZOGLU2, Ozgur KARCIOGLU1
 • Thalassemia Premarital Screening Program: Public View, What has been Done, What Needs to be Done?
       Yasemin I. BALCI1, Ahmet ERGIN2, Aziz POLAT1, Taner ATILGAN1, Utku UZUN2, Hasan KOYUNCU3
 • Jinekolojik Kanserli Bireylerin Cinsel Yaşama İlişkin Sorun Alanları: Türkiye’den Kalitatif Bir Çalışma
       Gul PINAR1, Tevfik PINAR2, Ayse AKALIN1, Tulay SAYDAM3, Ali AYHAN3
 •