International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 4 Page(s): 247-252
Thalassemia Premarital Screening Program: Public View, What has been Done, What Needs to be Done?

Yasemin I. BALCI1, Ahmet ERGIN2, Aziz POLAT1, Taner ATILGAN1, Utku UZUN2, Hasan KOYUNCU3

1Pamukkale University, Faculty of Medicine, Pediatric Hematology and Thalassemia Center, Denizli, TURKEY
2Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Denizli, TURKEY
3City Hemoglobinopathy Control Center of Regional Health Administration, Denizli, TURKEY

Keywords: Evlilik öncesi tarama, Talasemi, Türkiye
Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması, taşıyıcıların saptanmasında önemli bir yoldur. Bu çalışmanın amacı Denizli bölgesindeki evlenecek çiftlerin, tarama programı öncesi Talasemi hakkında bilgi ve tutumlarını araştırılmasıdır. Bu kesitsel çalışma Ağustos 2013 ve Aralık 2013 tarihleri arasında yürütüldü. Hedef popülasyon belirtilen tarihlerde Denizli Hemoglobinopati Kontrol Merkezi’ne başvuran tüm evlilik öncesi çiftler olarak belirlendi. Beşyüzbir katılımcıya anket uygulandı. Çiftlerin çoğu (%91) evlilik öncesi Talasemi tarama programının önemli olduğunu ve bazı genetik hastalıkların sıklığını azaltacağını düşünmekte idi. %57.7 oranında çift, daha önceden Talasemi ve hemoglobinopati kontrol programını duymuştu. Talasemi hakkında temel bilgi kaynağı televizyon, internet ve gazetelerdi. Katılımcıların %53,2’si “Talasemi taşıyıcılığını” hastalık olarak düşünmekte, %82.5 ise talaseminin bulaşıcı olup olmaması konusunda bir fikre sahip değildi. Katılımcıların yaklaşık yarısı, talasemili çiftlerin evlenebileceği ve çocuk sahibi olabileceğini belirtti. %50 katılımcı, Talaseminin ailesel geçiş gösterdiği ve akraba evliliklerinin Talasemi riskini arttırdığını bildirdi. %41.6 katılımcı ise Talaseminin önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade etti. Çok değişkenli analizler, çiftlerin Talasemi ile ilgili bilgi düzeyleri katılımcıların yaş ve eğitim durumu ile pozitif ilişkili olduğunu gösterdi (sırayla p= 0.013 and p< 0.001). Talasemi ile ilgili çiftlerin bilgi düzeyleri yeterli değildir. Toplumun farkındalığı okullarda ve sağlık kuruluşlarında yürütülen eğitim kampanyaları ile arttırılmalıdır.