International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 023-026
TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA YAŞAYAN KADIN VE ERKEKLERDE ABO VE RH KAN GRUPLARININ SIKLIĞI

İmdat DİLEK1, Cengiz DEMİR1, Ali BAY2, Hayrettin AKDENİZ3, Ahmet F. ÖNER2

1Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Division of Hematology, VAN
2Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Division of Pediatric Hematology, VAN
3Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Infection Disease, VAN

Keywords: ABO ve Rh kan grupları, Sıklık, Cinsiyet, Van (Türkiye)
Amaç: Kan uygunluğunu tesbit etmek için temel test olan ABO ve Rh kan grupları tayini kan bankaları için en önemli testlerdir. Bu çalışmadaki amacımız bölgemizdeki erkek ve kadın donörlerde ABO ve Rh kan grubu sıklığını tesbit etmektir. Bu amaçla son 5 yılda kan bankamıza başvuran donörlerin kendi cinslerine göre verileri araştırıldı.


Metodlar: Kan grupları gel-centrifugation veya tüp aglütinasyonu yöntemi ile çalışıldı.


Bulgular: Ortalama yaşları 34 (20-60) yıl olan, 18.477 erkek, 14.716 kadın olan toplam 33.193 donör incelendi. Tüm donörler içinde A kan grubu %43.8, O kan grubu %30.8, B kan grubu %16.2 ve AB kan grubu %8.6 oranında saptandı. Cinsiyete göre kan gruplarının sıklığı ise kadın ve erkeklerde sırasıyla A grubunda %44.1 ve %43.6, O grubunda %31 ve %30.5, B grubunda %16.3 ve %16.1 ve AB grubunda %8.6 ve %9.8 idi. Rh pozitiflik oranı tüm donörlerde %85.5 iken kadınlarda %86.0 erkeklerde %84.8 idi.


Sonuç: Kadın ve erkeklerde ABO ve Rh kan grubu oranları birbirlerine çok yakındı ve bu değerler Türkiye ortalaması ile benzerlik gösteriyordu.