International Journal of Hematology and Oncology 2022, Vol 32, Num 4
7 record(s) found.
 • MULTİPL MYELOMA VE HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER
       MUSTAFA ÖZDOĞAN1, ERKAN ÇOBAN1, LEVENT ÜNDAR1
 • Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Lökositoz, Trombositoz ve Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Seviyesinin Prognostik Önemi: Vaka-Kontrol Çalışması
       Ahmet DEMIRKAZIK1, Mehmet ASIK2, Bulent YALCIN1, Mutlu DOGAN1, Abdullah BUYUKCELIK1, Orhan SENCAN1, Gungor UTKAN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1
 • Multipl Myelomda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH [del13q, del17p, t(11;14), t(4;14)] Bulguları ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi
       Ozlem S. BALCIK1, Murat ALBAYRAK2, Simten DAGDAS3, Nafiye HELVACI4, Osman YOKUS5, Funda CERAN3, Gulsum OZET3, Salih ERGOCEN6
 • Simvastatin Gastrik Kanser Hücrelerini İnhibe Etti
       Yang CHENG-QIAN1, Wei XIN-JING2, Wei- XINBING3, Gao ZHUANG-LEI1, Zhao HONG-PENG1, Xu SONGDE4, Wang PEI-LIN1
 • Metastatik Kolon Kanserli Hastalarda Tedaviye Yanıtı ve Sağkalımı Değerlendirmede Serum VEGF ve Başlangıç FGF Seviyelerinin Önemi
       Muge KESKIN1, Zeki USTUNER2, Murat DINCER3, Durmus ETIZ4, H. Eray CELIK5, Zafer GULBAS6
 • Plasma Hücreli Tümörlerde Radyoterapinin Ağrı Kesici ve Rekalsifikasyon Etkisi
       Fatma SERT1, Serra KAMER1, Guray SAYDAM2, Yavuz ANACAK1
 • Multipl Myelomalı Hastalarda Kemokin Reseptör-4 Ekspresyonunun Ga-68 Pentiksafor PET/BT ile Değerlendirilmesi
       Elgin OZKAN1, Cigdem SOYDAL1, Ugur SAHIN2, Meral BEKSAC2, Cemaleddin OZTURK2, Sinem Civriz BOZDAG2, Pervin TOPCUOGLU2, Saskia KROPF3, Hans-Jürgen WESTER4, Ozlem Nuriye KUCUK1
 •