International Journal of Hematology and Oncology 2022, Vol 32, Num 2
8 record(s) found.
 • MESANE KANSERİNDE İNDUCİBLE NİTRİK OKSİT EXPRESYONU
       EMİN ÖZBEK 1, BÜLENT MIZRAK 1, MUSTAFA ÖZBEK1, CELALETTİN CAMCI1
 • ÇOCUKLARDA SİSPLATİN VE KARBOPLATİN'E BAĞLI NEFROTOKSİSİTE SIKLIĞI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       YAVUZ KÖKSAL1, GÜLSAN YAVUZ1, MESİHA EKİM1, EMEL ÜNAL1, NURDAN TAÇYILDIZ1, GÜL OFLAZ1, KAZIM SOYLU1, SEVGİ GÖZDAŞOĞLU1, ŞÜKRÜ CİN1
 • DAHA ÖNCEDEN ANTRASİKLİN VE TAKSAN TEDAVİSİ ALMIŞ METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDA GEMSİTABİN TEDAVİSİ
       Veliddin C. SEZGİN1, Bülent KARABULUT1, Rüçhan USLU1, Ulus A. ŞANLI1, Erdem GÖKER1
 • Rezeke Edilemeyen Lokal İleri Evre (IIIA-B) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Haftalık Gemcitabin ± Sisplatinle Eşzamanlı (Konkomitant) Radyoterapi Uygulaması
       Okan ORHAN1, Celalettin EROĞLU1, Bünyamin KAPLAN1, Özlem ER2, Oğuz G. YILDIZ1, Serdar SOYUER1, Mete GÜNDOĞ1, Metin ÖZKAN2
 • Radyoterapi Uygulanan Evre 2 (T2a-bN0M0) Mesane Kanserli Olgularımızdaki Tedavi Sonuçlarımız
       Yeşim ELGİN1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Ergun SANRI1, Aytül ÖZGEN1, Cem MISIRLIOĞLU1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, V. Işıl UĞUR1, Tijen YÖRÜKOĞLU1, Ş.Pınar KARA1, Nadi ÖZDAMAR1
 • Mesane Tümörlerinin Plazma Kinetik Enerji ile Güvenli Rezeksiyonu
       Ibrahim YILDIRIM1, Seref BASAL1, H. Cem IRKILATA1, Umit H. ULAS2, Murat ZOR1, Serdar GOKTAS1, Murat DAYANC1
 • Gemsitabine Bağlı Radyasyon “Recall” Myoziti: İki Olgu Sunumu
       Gül ALCO1, Sefik IGDEM2, Maktav DINCER1, Coşkun TECIMER3, Rana SENTURK4, Metin VURAL5, Sait OKKAN2
 • Rekürren Malign Gliomlarda Siklofosfamid ve Karboplatin Kombinasyonu
       Umut DEMIRCI1, Suleyman BUYUKBERBER2, Nuriye OZDEMIR3, Ugur COSKUN2, Halit KARACA4, Muge AKMANSU5, Emel YAMAN6, Meltem BAYKARA2, Deniz YAMAC2, Aytug UNER2, Mustafa BENEKLI2
 •