International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 4
7 record(s) found.
 • LÖSEMİLERDE NM23-H1 VE NM23-H2 MRNA EKSPRESYONUNUN RT-PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
       CELALETTİN CAMCI 1, SEMRA PAYDAŞ 1, KAHRAMAN TANRİVERDİ1
 • KLL HASTASINDA FLUDARABİN KULLANIMINA BAĞLI EOZİNOFİLİ
       Sinan YAVUZ1, Semra PAYDAŞ1, Umut DİŞEL1
 • Kronik Lenfositik Lösemisi Olan Bir Olguda Orijini Bilinmeyen Ateş Nedeni: Richter Transformasyonu
       Behice KURTARAN1, Semra PAYDAS2, Sinan YAVUZ2, Aslıhan CANDEVİR1
 • Kronik Lenfositik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Vakalarında Çoklu İlaç Direnç 1, Akciğer Direnç Protein ve Meme Kanseri Direnç Protein Genlerinin Tanımlanması
       Ozlem D. ISERI1*, Meltem D. KARS1, Pelin MUTLU1, Ferit AVCU2,3, Ali U. URAL2,3, Ufuk GUNDUZ1
 • Düşük Doz α-Galaktozilseramid'in İntrevenöz Tekrarlanan Uygulaması BALB/c Farelerinde IFN-γ Üretimini Artırır
       Savaş KAYA
 • İbrutinib: Molekülden İlaca
       Orhan AYYILDIZ1, Fatih DEMIRKAN2, Hakan GOKER3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Osman ILHAN4, Leyla G. KAYNAR5, Evren OZDEMIR6, Guray SAYDAM7, Nilgun SAYINALP3, Fahri SAHIN7, Mehmet TURGUT8, Ali UNAL5, Filiz VURAL7
 • KLL Hastalarında LATS2 Tumör Baskılayıcı Protein Düzeylerinde Çarpıcı Azalma: LATS2 Düzeylerinin Klinik Özellikler ve İmmunfenotipik Profile Değerlendirilmesi
       Esra SERT1,2, Ender COSKUNPINAR1,3, Mustafa N. YENEREL2, Melih AKTAN2, Derya OZTURK3, Oguz OZTURK1, Hulya YILMAZ-AYDOGAN1
 •