International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 1
12 record(s) found.
 • KANSERLİ HASTALARDA UZUN SÜRELİ KALICI SANTRAL VENÖZ KATETER KOMPLİKASYONLARI
       İLHAN ÖZTOP1, TUĞBA YAVUZŞEN1, UĞUR YILMAZ1, CANER ÇAVDAR1, ARZU YAREN1, OKTAY TARHAN1, NEZİH MEYDAN1, SELMAN SÖKMEN1, TANER ÇAMSARI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • İNFÜZYONEL 5-FLUOROURASİL KEMOTERAPİSİ ALAN KOLON KANSERLİ HASTALARDA PLAZMA DOKU FAKTÖRÜ DÜZEYLERİ
       İLHAN ÖZTOP1, HALİL ATEŞ1, AHMET ALACACIOĞLU1, ARZU YAREN1, OKTAY TARHAN1, MEHMET ALAKAVUKLAR1, UĞUR YILMAZ1
 • TİP II DİABETES MELLİTUS'TA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE İN-VİTRO TROMBOSİT AGREGASYON TESTLERİNİN MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ
       SELAHATTİN AYDINLI1, GÜRAY SAYDAM1, FAHRİ ŞAHİN1, MEHMET TÜZÜN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • KALP PİLİ OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİNİN TEHLİKELERİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
       MEHMET UFUK ABACIOĞLU1, BAHAR DİRİCAN1, HAKKI CÜNEYT ULUTİN1, YÜCEL PAK1
 • PEDİATRİK ONKOLOJİDE TÜMÜYLE CİLT ALTINA YERLEŞTİRİLEN SANTRAL VENÖZ KATETERLERİN KULLANIMI
       CANAN AKYÜZ1, NİLGÜN YARİŞ1, MEHMET EMİN ŞENOCAK 1, TEZER KUTLUK 1, MÜNEVVER BÜYÜKPAMUKÇU1
 • FLAG KURTARMA TEDAVİSİNE REFRAKTER AKUT LÖSEMİ VAKALARINDA FLAG-İDARUBİSİN-SİKLOSPORİN TEDAVİSİ SONUÇLARI
       Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Murat ERKUT2, Elif AKDOĞAN1, Ahmet DURMUŞ1, Serdar B. OMAY1, Ercüment OVALI1
 • VASKÜLER PORT UYGULAMALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ebru KELSAKA1, Fuat GÜLDOĞUŞ1
 • BLEOMİSİN SONRASI İSKEMİK DİGİTAL GANGREN: OLGU SUNUMU
       Ali O. KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Emel YAMAN1, Süleyman BÜYÜKBERBER1, Deniz YAMAÇ1, Aytuğ ÜNER1
 • Radyoterapi ve İnme
       Mert SAYNAK1, Vuslat Y. ÇALOĞLU1, Ruşen C. ALAS1, Murat ÇALOĞLU1, Cem UZAL1
 • İlk Bulgusu Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olan Burned-out Testis Tümörü
       Haldun KAR1, Erdinc KAMER1, Nese EKINCI2, Cengiz GIRGIN3, Mehmet A. ONAL1, Murat ERMETE2
 • Beta Talasemili Hastalarda Sık Görülen Komplikasyonlar
       Ayhan YAMAN1, Pamir ISIK1, Nese YARALI1, Selmin KARADEMIR1, Semra CETINKAYA1, Ali BAY1, Serdar OZKASAP1, Abdurrahman KARA1, Bahattin TUNC1
 • Allojenik Kemik İliği Transplantasyonunun Enfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonları
       Pinar A. ATILLA1, Erden ATILLA1, Selami K. TOPRAK1, Taner DEMIRER1
 •