International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
2 record(s) found.
  • SINIRLI EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISI İLE TAM REMİSYONDA İZLENEN HASTADA AML GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
         AHMET DİRİER1, ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, BİLGEHAN KARADAYI1
  • KLL’li Hastalarda CD25 Ekspresyonu Otoimmünite ile İlişkilidir
         Hacer Berna AFACAN OZTURK1, Abdulkerim YILDIZ1, Murat ALBAYRAK1, Cigdem PALA1, Senem MARAL1, Mesude FALAY2
  •