International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
4 record(s) found.
 • MYCOSİS FUNGOİDES'TE TÜM CİLT ELEKTRON TEDAVİSİ VE TEDAVİ MORBİDİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       KAAN OYSUL1, BAHAR DİRİCAN1, MURAT BEYZADEOĞLU1, SERDAR SÜRENKÖK1
 • İlk Metastaz Bölgesi Boyun Derisi Olan Erken Evre Mide Kanseri Olgusu
       Oguz BILGI1, Bulent KARAGOZ1, Hakan CERMIK2, Orhan TURKEN1, E. Gokhan KANDEMIR1
 • Malign Tümörlü Olgularda Düşük Profilli ve Standard Tip TİVEC kullanımının Karşılaştırmalı Çalışması: 4501 Olgunun Retrospektif Analizi
       Ilkay AKMANGIT1, Dogan DEDE1, Ergun DAGLIOGLU2, Bige SAYIN1, Ahmet PEKER3, Dogan UNCU4, Nurullah ZENGİN4
 • Radyoterapi ile Eşzamanlı Trastuzumab Tedavisinden Sonra Verilen Hormonoterapinin Ciltte Gelişen Geç Toksisite Üzerine Etkisi
       Yasemin B. CIHAN1, Vedat ARSAV2
 •