International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 163-170
Radyoterapi ile Eşzamanlı Trastuzumab Tedavisinden Sonra Verilen Hormonoterapinin Ciltte Gelişen Geç Toksisite Üzerine Etkisi

Yasemin B. CIHAN1, Vedat ARSAV2

1Kayseri Training and Research Hospital Department of Radiation Oncology, Kayseri, TURKEY
2Kayseri Training and Research Hospital Department of Pathology, Kayseri, TURKEY

Keywords: Cilt, Fibrozis, Radyoterapi, Trastuzumab, Hormonoterapi
Radyoterapi ile eşzamanlı trastuzumab tedavisinden sonra verilen hormonoterapinin ciltte radyasyon fibrozisi gelişimine katkısı olup olmayacağını araştırmaktır. 70 adet erişkin sağlıklı sıçan, 7 gruba ayrıldı. K grup (Kontrol grubu); RT grubu (Sadece radyoterapi uygulanan); T grubu (Sadece trastuzumab verilen); T+RT+Tam grubu (RT ile eş zamanlı T verildikten sonra tamoksifen verilen grup); T+RT+Le grubu (RT ile eş zamanlı T sonrası letrozol verilen); T+RT+An grubu (RT ile eş zamanlı T sonrası anastrazol verilen); T+RT+Ex grubu (RT ile eşzamanlı T sonrası exemestan) verilen grup olarak belirlendi. Trastuzumab, 6 mg/kg verildi. RT, T’den iki saat sonra, göğüs duvarına tek fraksiyonda ışınlama yapıldı. RT’den bir hafta sonra hormonoterapi ilaçları 6 ay süre ile verildi. 24 hafta sonra sıçanlar sakrifiye edildi. Deri dokusu histopatolojik olarak incelendi. Deride inflemasyon en fazla RT, T+RT+Tam ve T+RT+Le gruplarında görüldü. RT alan grupların hepsinde deride fibrosizin oluştuğu görüldü. Deride vasküler hasar skorlaması en düşük kontrol, T ve T+RT+Ex gruplarında en yüksek skorlama RT, T+RT+Tam ve T+RT+Le gruplarında bulundu. Kasta fibrosiz skorlaması en yüksek RT, T, T+RT+Tam, T+RT+Le gruplarında bulundu. T+RT+An and T+RT+Ex gruplarında kasta fibrozisin azaldığı görüldü. Kasta vasküler hasarın en fazla RT, T+RT+Le ve T+RT+Tam gruplarında oluştuğu görüldü. T ve T+RT+Ex’nın ise hasar yapmadığı görüldü. RT ile eşzamanlı T kullanımından sonra ardışık uygulanan tamoksifen ve letrozolün ciltte fibrozisi artırdığı görüldü. Anastrazol ve exemestanın radyasyon fibrozisini azalttığı görüldü.