International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 119-121
İlk Metastaz Bölgesi Boyun Derisi Olan Erken Evre Mide Kanseri Olgusu

Oguz BILGI1, Bulent KARAGOZ1, Hakan CERMIK2, Orhan TURKEN1, E. Gokhan KANDEMIR1

1Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Division of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY
2Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department of Pathology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Mide kanseri, Cilt metastazı, Erken evre
Mide kanserinde deri metastazı nadirdir ve eğer varsa, genellikle geç evrelerde ortaya çıkar. Burada: 51 yaşında, erkek, tanı anında evre I invaziv mide adenokarsinomlu, tanıdan 8 ay sonra ilk metastaz bölgesi boyun derisi olan bir olgu sunduk. Hastamız deri metastazı tanısından 10 ay sonra, mide kanserinin intraabdominal nüksü nedeniyle kaybedildi.