International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 4
8 record(s) found.
 • İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA İLE UYUMLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BİR OLGU: TANIDA YANILGI MI? TEDAVİYE DİRENÇ Mİ?
       Emrullah SOLMAZGÜL1, Yalçın ÖNEM1, Servet EMEKSİZ2, Levent PİRSELİMOĞLU2, Taner DAŞ3
 • KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURALİ OLGULARDA SPLENEKTOMİ SONRASI LENFOSİTOZ
       VAHAP ASLAN1, MURAT DİNÇER1, ZAFER GÜLBAŞ1
 • KRONİK ÇOCUKLUK ÇAĞI İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURADA TOTAL SERUM SİYALİK ASİD DÜZEYLERİ
       AYÇA TÖREL ERGÜR1, SALİH ÇETİNKAYA1, ÖGE ÇETİNKAYA1
 • KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURALI ÇOCUKLARDA İNTRAVENÖZ ANTİ-D TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
       Ali BAY1, Ahmet F. ÖNER1, Murat DOĞAN1, Mehmet AÇIKGÖZ1, İmdat DİLEK2
 • ORTOPEDİK HASTALARDA DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ-TROMBOZ
       Dede ŞİT1, Abdullah ALTINTAŞ2, Ali K. KADİROĞLU3, Hasan KAYABAŞI3, Mehmet SUBAŞI4, Abdurrahman IŞIKDOĞAN5, M. Orhan AYYILDIZ2
 • İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURAYA BAĞLI AKKİZ GLANZMANN TROMBASTENİSİ
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Murat SÖKER2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • Graves Hastalığına Bağlı Trombotik Trombositopenik Purpura
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, Orhan AYYILDIZ1, M. Ali KAPLAN2, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • Kanama, Koagulopati ya da Durdurulamayan Koagulopatili Pediatrik Hastalarda İnvazif ya da Cerrahi Girişimin Yönetiminde Rekombinan Faktör VII ve Aktive Protrombin Kompleks Kansantresi Verilmesi
       Ibrahim BAYRAM1, Fatih ERBEY1, Sevcan ERDEM2, Dincer YILDIZDAS3, Sema YILMAZ1, Derya ALABAZ4, Hacer YILDIZDAS5, Yurdanur KILINC6, Atila TANYELI1
 •