International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 4 Page(s): 227-238
Monoklonal Antikor ve CAR-T-Cell Uygulamasına Odaklı B-akut Lenfoblastik Lösemi İmmünoterapisi

Seyedeh M. MOHAMMADI1, Daryosh M. NEJAD2, Hojjatollah N. CHAROUDEH1

1Tabriz University of Medical Sciences, Stem Cell Research Center, Tabriz, IRAN
2Tabriz University of Medical Sciences, Department of Anatomical Sciences, Tabriz, IRAN

Keywords: İmmünoterapi, Lenfoblastik lösemi, Monoklonal antikor
Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde, genel sağkalım oranı çocuklarda % 85 ve yetişkinlerde büyük düzelme olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeye ve hematopoietik kök hücre naklinin erişilebilirliğine rağmen, nükseden ALL, çocuklukta mortalitenin önde gelen bir nedenidir ve bu durum tedavide yeni yaklaşımların gerekliliğini vurgulamaktadır. Lösemi hücreleri hedef terapilere uygun, CD20, CD22 ve CD19’dan oluşan sayısız yüzey antijeni eksprese eder. Bu antijenleri hedefleyen monoklonal antikorlar, B-hücreli ALL sonuçlarını iyileştirmiştir. Rituximab, erişkin B hücreli ALL tedavisinde kemoterapi ile birlikte rutin olarak kullanılan en iyi bilinen monoklonal antikordur. B hücreli ALL tedavisinde, sitotoksik ajanlara konjuge olmayan ve konjuge antikorları içeren monoklonal antikorlar günümüzde araştırılmaktadır. Bu makalede, ALL’nin araştırılmakta olan monoklonal antikor-tabanlı tedavilerinin sonuçlarını ve mevcut durumu güncelliyoruz.