International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 2 Page(s): 116-122
AML (HL-60) Hücre Hattında Kalsiyum Kanal Blokeri Verapamilin, Hücre Döngüsü ve Apoptosiz Üzerine Etkisi

Gülper NACARKAHYA1, Mehmet OZASLAN2, Mehmet YILMAZ3, I. Didem KARAGOZ2, Ibrahim H. KILIC2, Ebru TEMIZ1, Beyhan CENGIZ4

1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Gaziantep, TURKEY
2Gaziantep University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology, Gaziantep, TURKEY
3Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Gaziantep, TURKEY
4Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, TURKEY

Keywords: AML, Verapamil, Hücre siklusu, Apopitozis
Akut yyeloid lösemi (AML) bir hematopoetik kök hücre hastalığıdır. Tümör gelişimi adımların çoğu tümör büyümesinde işleyen Ca+2 bağımlı sinyal yolakları tarafından düzenlenen süreçlerdir. Verapamil gibi farmakolojik ajanlar tarafından bloke edilebilir kalsiyum kanalları, hücre-içi Ca+2 homeostazının düzenlenmesinde önemlidir. AML veya diğer kanser türlerinde en önemli faktörler olarak hücre döngüsünü durdurmada ve programlanmış hücre ölümünü sağlamadaki hata, kanserin gerçek nedeni olarak kabul edilir. Bu çalışmadaki amacımız akım sitometri kullanarak AML hücre hattında, HL-60, apoptoz ve hücre döngüsüne Verapamil’in etkisini araştırmaktır. Verapamil’in etkili dozu MTT metodu ile 50 mg/ml olarak belirlendi, HL-60 hücrelerine uygulandı ve apoptoz ve hücre döngüsü açısından değerlendirildi. 50 mg/ml Verapamil uygulaması sonrasında, 24 saatin sonunda apoptotik hücre oranı %77.7 olarak saptanmıştır (p< 0.05). Hücre döngüsü analizinde, Verapamil uygulanmamış grupta Verapamil uygulanmış gruba göre, diploid hücrelerin oranı G1 fazında azalmış ve S fazında artmış ve aneuploid hücrelerin oranı G1 fazında azalmış (p< 0.05) ve S fazında artmıştır (p> 0.05).