International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 (Special Issue) Page(s): 004-014
İbrutinib: Molekülden İlaca

Orhan AYYILDIZ1, Fatih DEMIRKAN2, Hakan GOKER3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Osman ILHAN4, Leyla G. KAYNAR5, Evren OZDEMIR6, Guray SAYDAM7, Nilgun SAYINALP3, Fahri SAHIN7, Mehmet TURGUT8, Ali UNAL5, Filiz VURAL7

1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Diyarbakir
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara
4Ankara University Faculty of Medicine, Ibn-i Sina Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara
5Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Kayseri
6Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Oncology, Ankara
7Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir
8Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Samsun, TURKEY

Keywords: İbrutinib, KLL, BCR, BTK
Bruton tirozin kinaz (BTK) inhibitörü Ibrutinib (PCI-32765), BTK üzerine irreversibl kovalan bağlanarak BCR aktivitesini yönlendiren yeni bir hedeflenmiş tedavi ajanıdır. Ibrutinib, kronik enfositik lösemi (KLL)’de tümör mikroçevresini hücresel moleküler elemanlar üzerinden myelosupresyona yol açmaksızın etkiler. Oral ibrutinib relaps/refrakter veya yeni tanı B-hücre malinitelerinde değişik klinik çalışmalarda test edilmektedir. KLL, mantle hücreli lenfoma (MCL) ve Waldenstrom makroglobulinemi (WM) hastalıklarında ibrutinib klinik çalışmaları devam etmektedir. Ibrutinib, klinik deneyimi özellikle relaps/refrakter KLL alanında progresyonsuz yaşam süresi (PFS) ve genel yaşam süresi (OS) iyileşmeleri ile birlikte hastalık kontrolü sağlamak amaçlı şekillenmiştir. Bu yazının amacı, ibrutinib tedavisinin farmakofizyolojik temellerine değinmek ve konu ile ilgili klinik çalışma deneyimlerini aktarmaktır. B-lenfoproliferatif hastalıkların tedavi şemaları, etkinliği artırmak ve hastaları gereksiz toksisiteden korumak üzerine odaklı olarak güncellenmeye devam edecektir.