International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 100-108
KANSER VE TROMBOZ

TAMER ELKIRAN1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü

Keywords: kanser, tromboz
Thromboemboli kanserin en sık karşılaşılan ve iyi bilinen ciddi bir komplikasyonudur. Bu, hastalarda önemli morbidite ve mortalite oluşturmaktadır. Tromboembolik olaylar gastrointestinal sistem, akciğer ve pankreasın müsinöz kanserlerinde daha fazla görülmekle birlikte diğer solid tümörlerde, myeloproliferatif ve lenfoproliferatif hematolojik malignansilerde de görülebilirler. Patogenezde en çok suçlanan mekanizmalar hiperkoagulabilite, damar duvarında zedelenme ve stazdır. Bu derlememizde kansere bağlı trombozun patogenezi, önlenmesi ve tedavisindeki son yaklaşımlar tartışılmıştır.