International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 207-212
Tiroid Kanserinde Tirozin Kinaz İnhibitörleri: Axl/Gas6 Yolağı Gizli Bir Hedef Olabilir mi?

S. Mehlika ISILDAK1, Neslihan B. TUTUNCU1, Ozden ALTUNDAG2

1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, TURKEY
2Department of Oncology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY

Keywords: Tirozin kinaz inhibitörü, axl/gas6 sinyali, Tiroid kanseri
Tirozin kinaz inhibitörleri çeşitli intraselüler sinyal yolaklarını bloke eden molekülleridir. Bazı tirozin kinaz inhibitörleriyle yapılan çalışmalar, tiroid kanserinde ümit verici olduklarını göstermiştir. Antitümör özelliklerini başlıca, anjiogenezde önemli olan vasküler endotelyal büyüme fakötrü reseptörü üzerindeki etkilerine borçlu oldukları düşünülmektedir. Axl, hücrelerin çoğalması, göçü ve sağkalımında rolü olduğu gösterilmiş bir reseptör tirozin kinazdır. Yakın zamanda yapılan çalışmalar tiroid kanseri gelişiminde axl’yi işaret etmektedir. Bu derlemede, genel olarak tirozin kinaz inhibitörlerinin etkisini tartışmak ve özellikle axl/gas6 sinyal yolağı üzerinde durmak istedik.