International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
3 record(s) found.
  • PAPİLLER TİROİD KANSERİ İÇİN TİROİDEKTOMİ SIRASINDA SAPTANAN PARATİROİD KANSERİ: OLGU SUNUMU
         Mehmet KILIÇ1, Mehmet KEŞKEK1, Tamer ERTAN1, Özge HAN2, Erdal GÖÇMEN1
  • Papiller Tiroid Kanserinde Anahtar Genlerin Transkriptom Analizi ile Saptanması
         Deniz SUNNETCI AKKOYUNLU1, Elif Busra ISIK2, Ilhan TARKUN3, Naci CINE1, Nuh Zafer CANTURK4, Nisa DEVRIM UZKUL2, Elmas Tuna ISKENDEROGLU2, Seda EREN KESKIN1, Hakan SAVLI1
  • Hepatoselüler Kanserli Hastalarda Farklı Tedavi Yöntemlerinin Hastalık Seyri ve Sağkalım Üzerine Etkileri
         Sahin LACIN1, Yusuf KARAKAS2, Omer DIZDAR2, Saadettin KILICKAP2, Manal M. HASSAN3, Lianchun XIAO4, Ahmed O. KASEB5, Suayib YALCIN2
  •