International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 042-045
Hipofize Metastaz Yapan Meme Kanseri: Olgu Sunumu

Cigdem OZKAN1, Cagatay ARSLAN2, Mustafa K KILIC1, Mustafa ERMAN2, Kadri ALTUNDAG2

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Institute of Oncology, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Hipofiz, Metastaz
Malign hastalıklarda nadiren hipofiz metastazı görülmektedir. Ancak, kadınlarda hipofize en sık metastaz yapan primer malignite meme kanseridir. Metastatik tümörün kitle etkisine veya hipofiz bezine invazyonuna bağlı olarak değişik kombinasyonlarda endokrin problemler görülebilir. Elliüç yaşında HER-2 pozitif meme kanseri olan bir kadın hastada intermitan diabetes insipitus semptomlarına neden olan ve hızlı gelişen metastatik hipofiz kitlesi ortaya çıkmıştır. Kitle transsfenoidal cerrahi ve arkasından rekürrens olduğunda cyber-knife stereotaktik cerrahi ve sistemik kemoterapi ile tedavi edilmiştir.