International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 009-014
Sinir İletkenliğinde Ankaferd Blood Stopper’in Etkisi: Rat Siyatik Sinirinde Deneysel Çalışma

Alper AKTAS1, Nuray ER1, Mehmet A. ONUR2, Gamze TAN2, Mutlu HAYRAN3

1Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Oral Maxillofacial Surgery, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Science Department of Biology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Preventive Oncology Institute of Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Hemostatikler, Nöral iletim, Siyatik sinir; Aksiyon potansiyelleri
Bu çalışmanın amacı Ankafer Blood Stopper'ın (ABS) sinir iletkenliği üzerine etkisinin incelenmesidir. ABS, geleneksel tıpta kullanılan bitkilerinin birleşiminden oluşmaktadır ve tıp ve dişhekimliği alanında görülen eksternal kanamaların durdurulmasında kullanılmak üzere sağlık bakanlığınca onaylanmış bir ilaçtır. ABSnin temel mekanizması canlı eritrositlerin agregasyonları için fokal noktalar sağlayacak şekilde enkapsüle protein ağ oluşturmaktır.

Sinir iletkenliği çalışması için toplam 6 albino rat kullanılmıştır. izole edilen siyatik sinirler pyrex solüsyonu bulunan banyo içine yerleştirilmiştir. izole edilen rat siyatik sinir tyrod solüsyonu içeren pyrex banyo içinde iki elektrot arasına yerleştirilmiştir. Sinirlerin, konsantrasyon bağımlı potansiyel (cAP) farkı 60 dakika boyunca ABS solüsyonu içindeyken kaydedilmiştir. Sinirler yıkandıktan sonra 60 dakika daha kayda devam edilmiştir. 1000 μl test grubunda belirgin azalma kaydedilmiştir.

‹kili mukayeselerde saptanan tek anlamlı fark sadece 1000 uL ve diğer solüsyonlar arasında görülmüştür. Fakat bu etki sinirin tyrode solüsyonu ile yıkanması sonrası elde edilen 120. dakikada tamamen kaybolmuş ve sinir etkisi eski haline dönmüştür. Bütün gruplarda diğer parametrelerde belirgini bir fark saptanamamıştır. Yıkanmış sinirlerdeki gözlem ve kayıtlar ABS'nin doz bağımsız olarak sinir üzerine gösterdiği etkinin geri dönüşümlü olduğunu göstermiştir.