International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 101-105
İran-Mashhad’de Yenidoğanlarda Hematolojik Referans Değerlerinin Belirlenmesi

Mohammad R. KERAMATI1, Ashraf MOHAMMADZADEH1, Ahmad S. FARHAT1, Ramin SADEGHI2

1Mashhad University, Medical Sciences, Neonatal Research Center, Mashhad, IRAN
2Mashhad University, Medical Sciences, Nuclear Medicine Research Center, Mashhad, IRAN

Keywords: Hematoloji, Yenidoğan, Referans değer, Hematolojik referans değerler
Farklı klinik durumlarda interval değerlerinin önemi gösterilmeden laboratuar test sonuçlarının pratik kullanımı mümkün değildir. Irk, çevre, örnek alım zamanı, test yöntemi, kanın örneğinin alındığı bölge, hamilelik yaşı ve anneye ait faktörler hematolojik değerleri etkilemektedir. Bu faktörler toplumlar arasında farklılık gösterdiğinden referans hematolojik değerler de farklı olmaktadır. Eylül 2007 ile mart 2008 tarihleri arasında 2500 gram üzerindeki 447 sağlıklı yenidoğanın kord kanı EDTA’lı tüplere alındı. Sysmex cell counter kullanılarak tam kan sayımı, hemoglobin, hematokrit ve eritrosit indeksleri ölçüldü. Periferik yayma yapılarak diferansiyel lökosit sayılarına bakıldı. Veriler SPSS programı (version 11.5) ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak alındı. Hematolojik parametrelerin ortanca ve aralık değerleri şu şekilde idi: WBC (x103μl)= 11.62 (5.16-18.2), RBC (x106 μl)= 4.45 ( 3.61-5.29), Hb (g/dl)=15.9 (13-18.8), Hct (%)= 48.3 (39.6-56.9), MCV (fl)= 108.7 (97.5-119.8), MCH (pg)= 35.8 (31.7-40), MCHC (g/dl)= 33 (30.1- 35.2), RDW (%)= 17.1 (14.1-20.3). Yeni doğan kord kan örneklerindeki hematolojik değerlerin günlük klinik uygulamada kulanılan diğer referans değerlerden farklı olduğunu bulduk. Eritrosit ve hemoglobin daha yüksek iken, MCV, WBC ve absolü notrofil sayılarının daha düşük olduğu saptandı.