International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 4 Page(s): 218-223
GASTROİNTESTİNAL KANSERLERDE K-RAS MUTASYONLARININ ROLÜ

ÖZLEM ER

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi MK Dedeman Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü, KAYSERİ

Keywords: k-ras mutasyonları, gastrointestinal kanser
Ras onkogenlerinin premalign aşamadan malign faza geçişte önemli rolü vardır. Ras mutasyonları içinde özellikle Kras mutasyonları gastrointestinal kanserlerde sıklıkla bulunur. Ras proteinindeki nokta mutasyonları kodon 12, 13 ve 61'de görülür ve bağlanma kapasitesini etkilemeksizin GTPaz aktivitesinde azalmaya neden olurlar. Ras'ın terapötik hedef olarak ele alındığı çeşitli mekanizmalar araştırılmaktadır.